Start zum Toben im Neuschnee:

    Drago, Daja, Devi, Dylon

        Daja-Devi


     Daja

     Devi

      Drago

    Dylon

 

        Darko    (7 Wochen: 8500 Gramm)